Taribush Thuis

Dukatenstrijd

Benodigdheden

  • Per 10 personen: een droge worst in plakjes, een leverworst in plakjes, stuk kaas in blokjes, tomaatjes, komkommer in plakjes, trosje druiven, zakje borrelnoten
  • Bier, wijn, fris, water
  • Per groepje 8 dukaten (sjoelstenen, pokerfiches) in een tasje.
  • Bank met extra dukaten
  • 6-10 verschillende spellen, zie onze spelsuggesties

Voorbereiding

Zet de spellen klaar en nummer ze. Vorm groepjes van ongeveer 3 à 4 personen, geef elke groep een zakje met 8 dukaten. Elk spel wordt door twee groepen tegen elkaar gespeeld. Zorg ervoor dat elke groep elk spel speelt, en wissel af met de tegenstanders. Een simpele manier om dit te doen is om twee kringen te vormen en één kring om de andere te plaatsen. De groepen in de buitenste kring draaien na elk spel met de klok mee, waardoor ze altijd tegen een andere groep spelen.

Spelregels

Per spel mag één groep bepalen hoeveel dukaten (minimaal 1, maximaal 5) ingezet worden. De groep die wint, wint het aantal dukaten dat ingezet is. Bepaal vooraf wie wanneer de inzet mag bepalen, bijvoorbeeld eerst de groepen in de buitenste kring en daarna de groepen in de binnenste kring.

Eén persoon houdt de bank bij. Als een groep geen dukaten meer heeft, leent de bank dukaten uit tegen een rente van 25% naar boven afgerond. Wie 4 dukaten leent, moet er dus 5 terugbetalen.

Een oneven aantal groepen? Dan is er elke ronde één groep die ‘pauze’ heeft en even tijd heeft om met de borrelhapjes rond te gaan en het drinken aan te vullen!

Spelsuggesties voor je eigen Dukatenstrijd

De Chinese knikkers

Extra nodig: 20 knikkers, twee eetstokjes, twee bakjes die minimaal een halve meter van elkaar verwijderd staan, stopwatch.
Elke groep krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk knikkers van het ene naar het andere bakje te verplaatsen met behulp van de eetstokjes. Overgooien mag niet, de knikkers moeten echt vastgehouden worden. Als een knikker valt, moet deze weer terug in het bakje waar die vandaan kwam. Als alle 20 knikkers binnen de tijd in het bakje overgeplaatst zijn, verplaats je ze weer de andere kant op. Je telt gewoon door.

Ballonnenspel

Extra nodig: ballonnen in twee kleuren
Elke groep krijgt een eigen kleur ballon, deze wordt met een touwtje aan het been vastgemaakt. De groep die als eerste alle ballonnen van de andere groep kapot weet te krijgen, wint.

Hoelahoep rondjes

Extra nodig: hoelahoep, stopwatch
Eén persoon uit de groep krijgt 1 minuut de tijd om met de hoelahoep rond het middel zoveel mogelijk rondjes te maken. Als de hoelahoep valt, mag je hem oppakken en doorgaan, de telling gaat ook gewoon door. De groep met het meeste aantal rondjes wint.

Hoelahoep slang

Extra nodig: 2 hoelahoeps
Elke groep vormt een rij door elkaars hand vast te houden. De eerste persoon in de rij houdt een hoelahoep vast. Na het startsein probeert elke groep de hoelahoep zo snel mogelijk door te geven van persoon 1, naar 2, etc, tot de laatste persoon de hoelahoep in zijn vrije hand vasthoudt. Dit moet uiteraard zonder elkaars handen los te laten, alleen personen met een vrije hand mogen de hoelahoep vastpakken. De groep wiens hoelahoep als eerste ‘over’ is, wint.

Ken je geheugen

Extra nodig: spel memory kaartjes
De spelers van de twee groepen gaan om en om aan een tafel zitten. Op tafel worden 4 kaartjes neergelegd. Speler 1 krijgt 10 seconden om de kaartjes te bekijken. Dan moet hij zich omdraaien en de vier plaatjes in de juiste volgorde opnoemen. Als het goed is, wordt er een kaartje bijgelegd en mag speler 2 zich omdraaien en de juiste volgorde opnoemen. En zo door tot iemand een fout maakt. Als een speler een fout maakt, wint het andere team.

Boter, kaas en Triviant

Extra nodig: Triviantvragen, pen en papier
Elke groep kiest vooraf één categorie uit de Triviantvragen. Dat is de ‘kleur’ waarmee ze spelen. Teken op een vel papier een raster van 3×3. De groep die niet mag bepalen hoeveel dukaten ingezet worden, mag beginnen. De andere groep stelt een willekeurig gekozen vraag uit de categorie. Wordt de vraag goed beantwoord, dan mag een vakje bezet worden. Is het antwoord fout, dan gebeurt er niets. Daarna is de andere groep aan de beurt.

Taribush Thuis

Taribush Thuis: Pubquiz

Weet jij veel?!?

Taribush Thuis: Speurtocht

Hoe lang wordt jouw route?

Taribush Thuis: Dukatenstrijd

Gegarandeerd een geslaagd feest!