Coronaregels Taribush

Op deze pagina vind je de actuele informatie over de Corona regels die wij hanteren en wat momenteel wel & niet is toegestaan.

Laatste bewerking: 16 september 2021

Maatregelen:
Bij Taribush houden wij ons aan de maatregelen mbt het Corona virus, welke bepaald worden door de overheid.
Wij houden ons op dit moment aan deze maatregelen:

  • Er moet vooraf gereserveerd worden
  • Voor mensen die gevaccineerd zijn, een negatieve test, of hersteld zijn van Corona, geldt er vanaf 25 september geen 1,5 meter afstand verplichting meer.
  • Voor mensen die niet voldoen aan bovenstaande geldt de 1,5 meter verplichting wel
  • Bij Taribush zijn alleen besloten groepen en wij gaan er vanuit dat de mensen onderling op de hoogte stellen, als ze de 1,5 meter moeten waarborgen.
    gezamenlijke verantwoordelijkheid om afstand te houden en respect te hebben voor de wensen van een ieder.

Je eigen plekkie

Bij Taribush zit je altijd alleen met je eigen groep op een eigen terrein met een eigen bar. Het hele uitje vindt buiten in de natuur plaats. Zijn er meer groepen die dag, dan zorgen wij ervoor dat jullie zoveel mogelijk van elkaar gescheiden blijven.

Al een uitje geboekt

Groepsuitjes organiseren wij op een veilige manier in een relaxte sfeer. Zolang de overheid groepen toestaat op (overdekte) terrassen, dan kan jullie uitje doorgaan. Mochten jullie toch besluiten om niet te komen, dan zullen daar onze algemene voorwaarden op gelden. En natuurlijk overleggen we over een nette afhandeling.

Het kan zijn dat de grootte van jullie groep buiten de nu geldende regels valt. Dat mag het uitje niet doorgaan en moeten we de versoepelingen van de volgende stap afwachten.

Het momenteel iets minder erg is dat mensen met minder dan 4 personen in een auto zitten, omdat dit corona-technisch natuurlijk lastig is.

Corona regels voor de Groepsaccommodatie

De groepsaccommodatie huur je als groep. Je bent op onze locatie als groep dus ook verantwoordelijk voor het naleven van de geldende corona-maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Mocht bij een controle van de lokale overheid overtredingen worden geconstateerd, dan kan Taribush daar geen (financiële) aansprakelijkheid voor nemen en zullen dus worden doorberekend.

Basisscholen
In principe kan iedereen 1,5 meter uit elkaar slapen. Maar kinderen onderling hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Wij kunnen ons voorstellen dat de leiding en ouders van de kampen het prettiger vinden om niet bij de kinderen te slapen. Daarom mogen er, zolang de 1,5 meter maatregel van kracht blijft, op ons terrein door jullie tentjes bijgezet worden.

Wil je toch je boeking van de groepsaccommodatie verplaatsen dan hanteren we de algemene voorwaarden. (deze zijn in lijn met de voorwaarden van de groepsaccommodaties aangesloten bij de Recron of de SGAN)